Tiesitkö, että kirjallinen tai suullinen ostotarjous ei ole sitova kun puhutaan kiinteistökaupasta?

Lexcell Oy

Ostaja jättää kirjallisen tarjouksen kiinteistömuotoisesta kohteesta myyjälle, joka alkaa valmistella kauppaa mm. varaamalla ajan pankkiin. Kun kaupantekopäivä vihdoin koittaa, ei ostajasta kuulukaan enää. Mitä myyjä voi tehdä? - Ei paljoakaan, koska kiinteistökaupassa sovellettava lainsäädäntö ei tunne sitovaa tarjousta. Tämän vuoksi kehotamme aina laatimaan kaupan osapuolten kesken esisopimuksen myytävästä kiinteistöstä. Esisopimus on määrämuotoinen sopimus, jossa sovitaan tulevaisuudessa tehtävästä kiinteistökaupasta. Esisopimukseen voidaan kirjata ehdot, kuten vaikkapa hyväksytty kuntotarkastus, rakennuslupa- tai lohkomisen kelpoisuusehto sekä maininta vahingonkorvauksesta tai sopimussakosta, joka on yleisesti 4-10% kauppahinnasta. Esisopimus turvaa näin molempia osapuolia tulevaa kiinteistökauppaa ajatellen. Meidän kautta saat ammattilaisen laatiman esisopimuksen sekä varsinaisen kauppakirjan edullisesti. Ota yhteyttä!